Šta da radim ako otac djeteta ne želi priznati očinstvo?   Majka djeteta koje je rođeno van braka prilikom upisa djeteta u matičnu knjigu rođenih dužna je dati izjavu o tome koga smatra ocem djeteta. Nakon toga matičar će organu starateljstva dostaviti zapisnik sa izjavom majke. Organ starateljstva nakon dobijenog zapisnika dužan je pozvati osobu...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021