SPORAZUM O UZAJAMNOM PRIZNAVANjU DOKUMENATA U OBRAZOVANjU I REGULISANjU STATUSNIH PITANjA (“Sl. glasnik RS”, br. 79/2005) Rukovodeći se težnjom da se razvija i jača saradnja u oblasti prosvete, kulture i sporta, u cilju utvrđivanja normi o uzajamnom priznavanju dokumenata na svim nivoima obrazovanja, te izraženom potrebom za usaglašenim odnosom prema učenicima i studentima Republike Srbije...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021