Saobraćajna infrastruktura u BiH BiH ima četiri glavna aerodroma, koji su u skladu sa ICAO standardima, te koji operiraju međunarodnim letovima. Sarajevski aerodrom operira sa gotovo 90% ukupnog zračnog saobraćaja. Svi aerodromi su zabilježili razvoj u pogledu modernizacije i proširenja postojećih kapaciteta, uključujući i poboljšanja navigacijske opreme i drugih postrojenja. Mreža puteva u Bosni i Hercegovini...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021