Računovodstveni standardi u BiH Ukoliko namjeravati otvoriti kompaniju u BiH, zakonska obaveza je imati sklopljen Ugovor sa certificiranim računovođom. Bez ovog ugovora nećete moći ni završiti proces registracije vašeg preduzeća jer ćete ovaj ugovor morati priložiti prilikom registracije preduzeća u nadležnoj službi. Kvalitetan i dobro informisan računovođa spasit će vas muka u radu sa bh.administrativnim...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021