R.R. i drugi protiv Mađarske (br. 36037/17), 2.3.2021. Povreda člana 3. EK Povreda člana 5.1. i 5.4. EK Aplikanti su R.R., S.H., M.H., R.H. i A.R., jedan iranski i četvero afganistanskih državljana.Oni su peteročlana porodica. U 2017. godini su stigli u Mađarsku i tamo podnijeli zahtjev za azil. Slučaj se odnosi na njihovo zatvaranje u...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021