Pregled pravnog okvira u BiH U skladu sa ustavom, Bosna i Hercegovina je parlamentarna demokratija sa decentraliziranom političkom i administrativnom strukturom, te nekoliko nivoa političke vlasti. Država se sastoji od dva entiteta: Federacije BiH i Republike Srpske, dok je Brčko distrikt samoupravna administrativna jedinica, koja je pod suverenitetom BiH. Država je središnje tijelo, no ima...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021