PREDMET BAKA PROTIV MAĐARSKE   (Predstavka br. 20261/12)               PRESUDA STRAZBUR 23. jun 2016.                                     Ova presuda je pravnosnažna.   U predmetu Baka protiv Mađarske,   Evropski sud za ljudska...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021