Pravo na socijalnu pomoć PITANJE: Stara sam i bolesna osoba. Ne ostvarujem nikakva novčana primanja.Živim sa sestrom koja je takođe bolesna. Interesuje me da li možemo ostvariti novčanu  pomoć preko centra za socijalni rad?  ODGOVOR: Zakonom o socijalnoj zaštitu RS (“Službeni glasnik RS” br. 37/2012, 90/2016, 94/2019 i 42/2020-dr.uredba) je regulisano da pravo na novčanu...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021