Pravna pomoć u BIH U Bosni i Hercegovini pravni sistem je organizovan kroz mrežu općinskih (u RS-u osnovnih), kantonalnih (u RS-u okružnih), entitetskih i državnih sudova (Sud Bosne i Hercegovine i Ustavni sud). Zakon o politici direktnih stranih ulaganja u BiH određuje da strani investitori imaju ista prava kao i domaći investitori, te im osigurava...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021