PRAVILNIK O UTVRĐIVANjU ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI LICA ZA NABAVLjANjE, DRŽANjE I NOŠENjE ORUŽJA I MUNICIJE (“Sl. glasnik RS”, br. 97/2009) Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se obavljanje zdravstvenih pregleda kojima se utvrđuju zdravstvena sposobnost lica za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije, postupak i način obavljanja zdravstvenih pregleda, popis bolesti i zdravstvenih stanja koja lice...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021