PRAVILNIK O USLOVIMA ZA RAD VETERINARSKIH ORGANIZACIJA (“Sl. glasnik RS”, br. 98/2017) Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se uslovi koji se odnose na objekte, prostorije, opremu, sredstva za rad i stručni kadar, koje su dužne da ispunjavaju veterinarska ambulanta, veterinarska ambulanta za kućne ljubimce, veterinarska stanica i veterinarska klinika (u daljem tekstu: veterinarske organizacije) za...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021