PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU DODJELE OVLAŠĆENjA ZA SPROVOĐENjE PROGRAMA MJERA I UPISA U REGISTAR OVLAŠĆENIH VETERINARSKIH ORGANIZACIJA (“Sl. glasnik RS”, br. 98/2017) Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se način dobijanja ovlašćenja za obavljanje poslova iz Godišnjeg programa mjera zdravstvene zaštite životinja (u daljem tekstu: Programa mjera) na epizootiološkoj jedinici, način utvrđivanja ovlašćenja za teritorijalnu...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021