PRAVILNIK O RADNIM MJESTIMA NA KOJIMA RADNICI NEPOSREDNO UČESTVUJU U VRŠENjU ŽELjEZNIČKOG SAOBRAĆAJA (645) REPUBLIKE SRPSKE (“Sl. glasnik RS” br. 104/2017) GLAVA I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se radna mjesta i opisi poslova radnih mjesta na kojima radnici neposredno učestvuju u vršenju željezničkog saobraćaja na željeznicama Republike Srpske. Član 2 Radnici koji...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021