PRAVILNIK O POSTUPKU UTVRĐIVANjA RADNIH MJESTA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANjA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANjEM (“Sl. glasnik RS”, br. 57/2013 i 45/2014) Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se postupak utvrđivanja i revizije radnih mjesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, vrste rizika kod kojih se može uvećati staž osiguranja, stepen...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021