PRAVILNIK O LISTI TJELESNIH OŠTEĆENjA (“Sl. glasnik RS”, br. 84/2018) Član 1 Ovim pravilnikom utvrđuje se Lista tjelesnih oštećenja, u kojoj su sadržana tjelesna oštećenja nastala kao posljedica bolesti, profesionalne bolesti, povrede na radu i povrede van rada, na osnovu kojih se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, u skladu sa Zakonom o penzijskom i...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021