PRAVILNIK O LISTI STRUKOVNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH ZVANjA (“Sl. glasnik RS”, br. 117/2014 i 83/2015 i 120/2018) Član 1 Ovim pravilnikom utvrđuje se Lista strukovnih, akademskih i naučnih zvanja koja se stiču završetkom licenciranog studijskog programa na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj. Član 2 (1) Strukovno, akademsko, odnosno naučno zvanje utvrđuje se studijskim programom, u skladu...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021