U praksi koja se odnosi na primjenu Zakona o privrednim društvima iz oblasti osnivanja privrednih društava, veoma često se susrećemo sa pitanjima zainteresovanih osnivača: koji oblik pravnog društva bi bilo poželjno osnovati? Ako posmatramo praksu možemo zaključiti da najzastupljenija dva oblika privrednih društava su dionička društva i društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.), prilikom čega bih...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021