Posredno izvršilaštvo Autori: Prof. dr Miloš Babić, sudija Suda Bosne i Hercegovine, u penziji i Lejla Džaferbegović, pravna savjetnica   Oblici učešća više lica u izvršenju krivičnog djela   Učešće više lica u ostvarenju krivičnog djela postaje jedna od karakteristika savremenog kriminala koji u sve većoj mjeri poprima oblike kolektivnog, organizovanog vršenja krivičnih djela. Zajedničko...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021