Porez na imovinu u Bosni i Hercegovini Jedna od poreskih oblasti u Bosni i Hercegovini koja nije ujednačena u državi je je pitanje poreza na nepokretnosti. Porez na imovinu je regulisan pravilnicima na nivou kantona u FBiH i na nivou RS. Federacija Bosne i Hercegovina Oporezivanje imovine nije regulisano na entitetskom nivou u FBiH, nego je...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021