Položaj oštečenog u krivičnom postupku u BIH autorica: mr Ljiljana FILIPOVIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine   mr Ljiljana FILIPOVIĆ sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine      POLOŽAJ OŠTEĆENOG U KRIVIČNOM POSTUPKU     Zaštita interesa žrtve u okviru krivičnog postupka   Stupanje na snagu važećeg Zakona o krivičnom postupku Federacije...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021