Izvršni postupak je jedan od najprimjenjljivijih postupaka u građanskom pravu. Sve odluke donesene u parničnom i upravnom postupku, ali i notarske isprave kao i mjenice i čekovi kao vjerodostojne isprave i druge isprave koje je zakon predvidio kao izvršne isprave mogu biti predmetom izvršenja. Bilo koja odluka da bude donesena, a ako se mirnim putem...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021