Kao što smo u prošlom radu najavili i u ovom ćemo se baviti stečajnim postupkom. Stečajni postupak je izuzetno složen postupak sa bezbroj obaveza i posljedica koje nastupaju otvaranjem stečajnog postupka. U zadnjim tekstovima smo se bavili predstečajnim radnjama. U ovom radu ćemo pokušati u najkraćim crtama pomenuti karakteristike radnji koje se provode nakon otvaranja...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021