ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI, BROJ: 01-02-320/18 (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 7/2018) Član 1 Daje se saglasnost na Odluku Upravnog odbora JP “Putevi Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH o usvajanju Cjenovnika usluga parkiranja u Brčko distriktu BiH, broj: 01-UO-003/18 od 31. 1. 2018. godine, uz sljedeći uslov izmjene Cjenovnika usluga parkiranja u Brčko distriktu...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021