Pretpostavke za izručenje – obostrana kažnjivost Član 34. tačka d) Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 53/2009 i 58/2013);   Prilikom ispitivanja uslova obostrane kažnjivosti, kao generalnog načela međunarodne pravne pomoći, potrebno je voditi računa o intenciji uopšte postojanja istog, a to je da li je određena...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021