Naknada pogrebnih troškova korisnika penzije   PITANJE: Supruga mi je preminula 05.10.2020.godine a bila je korisnik starosne penzije. Da li ja, kao njen suprug mogu ostvariti pravo na naknadu troškova njene sahrane koje sam platio? ODGOVOR: Odredbom čl. 147.st.1.Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH je određeno: „ U slučaju smrti korisnika penzije sa prebivalištem...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021