Mišljenje Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine o načinu primjene Zakona o slobodi pristupa informacijama FBiH 18.01.2021. 2 min. čitanja Ombudsmeni za ljudska prava Bosne i Hercegovine izdali su uputu/mišljenje u vezi sa upitom inspekcijskog organa o načinu primjene Zakona o slobodi pristupa informacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ br. 32/01 i...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021