KRIVIČNI ZAKON BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 19/2020 – prečišćen tekst) PREDMET OVOG ZAKONA Član 1 Ovim zakonom uređuje se opći dio krivičnog zakonodavstva i krivična djela iz nadležnosti Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Brčko distrikta). Osnovni pojmovi Član 2 (1) Krivično zakonodavstvo Brčko distrikta sačinjavaju...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021