KONSULTATIVNO VEĆE EVROPSKIH TUŽILACA   Mišljenje br. 1 (2007) Konsultativnog veća evropskih tužilaca o nači- nima unapređenja međunarodne pravosudne saradnje u oblasti kri- vičnog pravosuđa usvojeno od strane KVET-a na 2. plenarnoj sednici (Strazbur, 28. – 30. novembar 2007.)       UVOD     Konsultativno veće evropskih tužilaca (KVET) je osnovano jula 2005. godine...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021