Kako se sklapa brak? Informacije o potrebnim dokumentima i uslovima za sklapanje braka mogu se dobiti u svakom matičnom uredu, tj. u svakoj općini na području Bosne i Hercegovine.   Ukoliko matičar utvrdi da su ispunjeni svi uslovi za sklapanje braka, u dogovoru sa budućim bračnim partnerima, matičar će odrediti datum sklapanja braka koji, osim...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021