Kad poreska obaveza postaje dug Član 2. stav 3., član 3. stav 4., član 5. stav 4., član 9. stav 1. i član 11. st. 1. i Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza („Službeni glasnik BiH“, br. 89/05 i 62/11);     Pravilnik o provedbi Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza („Službeni glasnik...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021