IZBORNI ZAKON BOSNE I HERCEGOVINE (“Sl. glasnik BiH”, br. 23/2001, 7/2002, 9/2002, 20/2002, 25/2002 – ispr., 4/2004, 20/2004, 25/2005, 77/2005, 11/2006, 24/2006, 33/2008, 37/2008, 32/2010, 48/2011 – odluka US, 63/2011 – odluka US, 18/2013, 7/2014, 31/2016, 54/2017 – odluka US i 41/2020) POGLAVLjE 1 OSNOVNE ODREDBE Član 1.1 Ovim zakonom uređuje se izbor članova i...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021