U obligaciono-pravnim odnosima, a kao što smo naveli u prethodnim tekstovima koji se tiču ove pravne materije, osnovne stranke su povjerioci i dužnici. Povjerioc je svako građansko-pravno lice prema kojem se stvorila neka obaveza a na temelju određenih potraživanja. Dužnici su građansko pravna lica koja su u obligaciono pravnim odnosima stvorili obavezu prema povjeriocu. Obaveze...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021