Kada pričamo o poduzetništvu u Bosni i Hercegovini ne moguće ga je posmatrati bez jendnog jako bitnog segementa pravnog sistema koji pokazuje veliko interesovanje Bošnjaka koji se čvrsto drže islamskih pravila ponašanja u svim sferama života uključujući i ekonomiju. Kada takav jedan bošnjak želi da započne biznis, prvo što pita je kako doći do novca...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021