Grantovi u BiH Finansijska podrška može također biti ostvarena iz raznih državnih, te EU fondova i grantova. Trenutno, kao država sa statusom potencijalnog kandidata, BiH ima pristup sljedećim mogućnostima finansiranja: •    Instrument pretpristupne pomoći (IPA); •    Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR); •    Programi EU (bivše Zajednice) i drugi instrumenti Evropske unije, kao...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021