Carinske tarife u BiH Carinske tarife u BiH usklađene su s Kombiniranom nomenklaturom Europske unije. To znači da se sa Europskom unijom, samo za robu porijeklom iz EU (ne onu koja se samo uvozi iz EU) carinske stope postupno smanjuju, ovisno o vrsti proizvoda, do 90%, 75% ili 50% od prethodne stope, a carinske stope...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021