Da li maloljetna osoba može sklopiti brak? Sud u vanparničnom postupku1, u izuzetnim slučajevima, može dozvoliti sklapanje braka osobi koja je navršila 16 godina života, ukoliko utvrdi da za to postoje opravdani razlozi i da je maloljetna osoba, koja je podnijela prijedlog za davanje dozvole za zaključenje braka, fizički i duševno sposobna za vršenje prava...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021