Besplatna pravna pomoć u Bosni i Hercegovini Ukoliko vam je potrebna besplatna pravna pomoć u BiH, dole ispod imate linkove i brojeve telefona. Udruženje Vaša prava BiH sa sjedištem u Sarajevu je vodeća nevladina i neprofitna organizacija koja pruža pomoć korisnicima na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine u svim pitanjima građanskog prava i ljudskih sloboda....

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021