Bankarski sektor u Bosni i Hercegovini Finansijski i bankarski sektor u Bosni i Hercegovini je stabilan, s domaćom valutom vezanom za euro. U BiH postoji 27 komercijalnih banaka, uključujući 18 u Federaciji i 9 u Republici Srpskoj. 24 banke su članice u programa osiguranja depozita, koji obezbjeđuje osiguranje od 25.000,00 (dvadeset i pet hiljada) eura....

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021