Stručni članciŠta je zajednička, a šta posebna imovina bračnih partnera?

Šta je zajednička, a šta posebna imovina bračnih partnera?

 

Bračni partneri mogu imati:

•     bračnu stečevinu (zajednička imovina) i

  • posebnu imovinu

 

Bračnu stečevinu čini:

 

  • imovina koju su bračni partneri stekli radom za vrijeme trajanja braka,
  • prihodi iz te imovine,
  • pokloni koje su bračni partneri dobili za vrijeme trajanja braka (novac, nakit, predmeti), bez obzira na to koji ih je bračni partner primio, osim u slučaju ako se u trenutku davanja poklona iz okolnosti može zaključiti da je davalac poklona imao namjeru dati poklon samo jednom od bračnih partnera,
  • dobici od igara na sreću,
  • prihodi od intelektualnog vlasništva, ostvareni za vrijeme trajanja

 

 

1Vanparnični postupak je postupak u kojem sud odlučuje o statusnim pitanjima (pitanja koja su vezana za nasljeđivanje, proglašenje nestale osobe umrlom, davanje dozvole za zaključenje braka maloljetne osobe, pitanja koja se tiču starateljstva, usvojenja, itd).

2  Poslovna sposobnost stiče se punoljetstvom ili sklapanjem braka prije punoljetstva. Poslovnu sposobnost može steći i osoba starija od 16

godina koja je postala roditelj. Sticanje poslovne sposobnosti znači da punoljetna osoba samostalno štiti svoja prava i interese, te samostalno preuzima obaveze i za njih odgovara.

 

Bračni partneri imaju jednaka prava na zajedničku imovinu, ukoliko se nisu drugačije dogovorili, i tom imovinom raspolažu sporazumno. Imovina koju bračni partner ima u momentu sklapanja braka ostaje njegova posebna imovina i nakon sklapanja braka.

 

Za obaveze koje je jedan bračni partner imao prije sklapanja braka ne odgovara drugi bračni partner, npr. kredit podignut prije sklapanja braka i sl.

 

Podjela bračne stečevine vrši se dogovorom bračnih partnera. Ukoliko oni ne mogu postići dogovor o ovom pitanju, to će učiniti sud na zahtjev bračnih partnera ili njihovih povjerilaca.

 

Bračni partner, koji je za vrijeme trajanja bračne zajednice imao svoj doprinos u uvećanju i održavanju posebne imovine drugog bračnog partnera (npr. rad na poljoprivrednom dobru bračnog partnera, ulaganje u obnovu stana ili kuće i sl.), može tužbom tražiti da mu drugi bračni partner pruži odgovarajuću naknadu u novcu.

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021