Stručni članciŠta da radim ukoliko mi bivši supružnik ne isplaćuje dogovoreno izdržavanje za naše dijete?

 

 

Šta da radim ukoliko mi bivši supružnik ne isplaćuje dogovoreno izdržavanje za naše dijete?

 

Da bi postojalo krivično djelo izbjegavanja izdržavanja potrebno je da je obaveza izdržavanja utvrđena na osnovu izvršne odluke suda ili izvršnog poravnanja zaključenog pred nadležnim organom. Presuda je izvršna ukoliko  je  postala  pravosnažna  i  ako  je  protekao  rok  za  dobrovoljno  ispunjenje  utvrđene  obaveze.

 

Svako nedavanje izdržavanja ne mora značiti izvršenje ovog krivičnog djela. Krivično djelo izbjegavanja izdržavanja postoji u slučaju određenih činjenja ili nečinjenja počinioca ovog krivičnog djela koje ima za cilj izbjegavanje izdržavanja, odnosno onemogućavanje ostvarivanja ovog prava.

 

Pomenuto krivično djelo počinilac može izvršiti kroz radnje:

 

  • prestanka obavljanja određene djelatnosti,
  • mijenjanja mjesta prebivališta, odnosno boravišta,
  • otuđenja imovine bilo stvarno ili fiktivno,
  • odbijanja ponuđenog radnog mjesta u skladu sa stručnom spremom i radnom sposobnosti.

 

Ovo krivično djelo se ne može izvršiti ukoliko počinilac nema sredstava za izdržavanje ili je nesposoban za privređivanje.

 

Ukoliko želite pokrenuti krivični postupak protiv osobe koja je dužna davati izdržavanje možete se obratiti kantonalnom tužilaštvu koje će nakon uzimanja vaše izjave pokrenuti krivični postupak ili istom tužilaštvu podnijeti krivičnu prijavu. Određeni iznos na ime izdržavanja djeteta se može mijenjati (povećavati ili smanjivati) ukoliko dođe do izmjene okolnosti na osnovu kojih je donesena ranija presuda, odnosno sporazum. Ove okolnosti moraju se dokazati u parničnom postupku. Izmjenjene okolnosti mogu se odnositi na: polazak djeteta u školu, bolest djeteta, i sl. Ukoliko sud utvrdi da roditelji nisu u mogućnosti podmiriti potrebe izdržavanja djeteta/djece, obavijestit će o tome organ starateljstva koji je dužan osigurati sredstva za izdržavanje djeteta/djece.

 

Ako roditelj koji je na osnovu pravomoćne sudske odluke ili nagodbe sklopljene pred organom starateljstva dužan davati novac za izdržavanje djeteta ne izvršava svoje obaveze duže od tri mjeseca, organ starateljstva dužan je na osnovu prijedloga drugog roditelja ili po službenoj dužnosti, ako ocijeni da bi zbog toga bilo ugroženo izdržavanje djeteta, poduzeti mjere kako bi osigurao sredstva za privremeno izdržavanje sve dok roditelj, koji je dužan da daje izdržavanje ne počne ponovo izvršavati svoje obaveze.

 

Ukoliko roditelj koji je dužan plaćati izdržavanje ne izvršava obavezu roditelj kod kojeg je dijete, podnosi tužbu nadležnom sudu, koji nakon donošenja presude stavlja zabranu na platu roditelja koji je dužan davati izdržavanje.

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021