Stručni članciŠta će se dogoditi nakon što podnesem zahtjev za azil?

Šta će se dogoditi nakon što podnesem zahtjev za azil?

PITANJE: Šta će se dogoditi nakon što podnesem zahtjev za azil?

ODGOVOR: Nakon što Ministarstvo sigurnosti BiH omogući podnošenje zahtjeva za azil i obavi postupak registracije, bit će te pozvani na intervju. Po održanom intervjuu Ministarstvo sigurnosti BiH donosi odluku koja može biti pozitivna ili negativna. Pozitivna odluka podrazumijeva da je usvojen vaš zahtjev za azil i da vam je dodijeljen izbjeglički ili status supsidijarne zaštite.

Izbjeglički status se odobrava strancu koji se zbog osnovanog straha od progona zbog svoje rase, vjere, nacionalnosti, pripadnosti određenoj društvenoj grupi ili političkog mišljenja nalazi van zemlje svog državljanstva, a ne može se ili se zbog takvog straha ne želi staviti pod zaštitu te zemlje, kao i licu bez državljanstva koje se nalazi van zemlje svog prethodnog uobičajenog mjesta boravka, a ne može se ili se, zbog takvog straha ne želi vratiti u tu državu.

Supsidijarna zaštita se odobrava strancu koji ne ispunjava uvjete za odobrenje statusa izbjeglice ako postoje ozbiljni razlozi za vjerovanje da će se povratkom u zemlju porijekla, ili zemlju uobičajenog boravka suočiti sa stvarnim rizikom od teške povrede ljudskih prava i osnovnih sloboda.

PITANJE: Kako mogu pristupiti postupku azila?

ODGOVOR: Prvi korak je iskazivanje namjere za podnošenje zahtjeva za azil. Namjera se može iskazati Graničnoj policiji BiH, na graničnom prijelazu ili jednom od terenskih ureda Službe za poslove sa strancima BiH. Nakon što iskažete namjeru Služba za poslove sa strancima će vam izdati potvrdu o iskazanoj namjeri, čiji je rok valjanosti 14 dana. Stranac koji iskaže namjeru za azil dužan je da u roku određenom potvrdom podnese zahtjev za azil Ministarstvu sigurnosti BiH. Obzirom da se Bosna i Hercegovina trenutno suočava s velikim brojem dolazaka poziv na podnošenje zahtjeva za azil i registraciju ćete u najvećem broju slučajeva zaprimiti i nakon isteka potvrde o iskazanoj namjeri. Osim potvrde o iskazanoj namjeri da biste pristupili postupku azila morate imati prijavljenu adresu boravka. Zbog složenosti propisa i obaveza tražitelja azila u BiH preporučujemo da se bez odlaganja javite udruženju “Vaša prava BiH” kako biste blagovremeno ispunili sve što se od vas očekuje.

PITANJE: Ukoliko mi istekne rok važenja potvrde o iskazanoj namjeri podnošenja zahtjeva za azil (police paper), da li će mi terenski centar Službe za poslove sa strancima izdati novu potvrdu s drugim rokom važenja?

ODGOVOR: U praksi, Služba za poslove sa strancima izdaje potvrdu o iskazanoj namjeri podnošenja zahtjeva za azil jedanput.U slučaju da ste ispunili zakonske obaveze u roku važenja potvrde, očekujete poziv na postupak zaprimanja zahtjeva za azil i registraciju tražitelja azila, bez obzira ako rok važenja potvrde istekne do momenta pristupanja navedenim postupcima. *Zakonska obaveza podrazumijeva prijavu adrese boravka (privatnog smještaja) u organizacionoj jedinici Službe za poslove sa strancima u roku od tri dana od dana iskazane namjere. U slučaju smještaja u centar za prihvat i smještaj tražitelja azila, službeno lice centra prijavljuje boravak lica u roku od tri dana od dana prihvata i smještaja lica.

Međutim, u slučaju da niste ispunili zakonske obaveze u roku važenja potvrde iz opravdanih razloga, potrebno je da obavite razgovor s pravnicima koji će vam objasnite naredne korake u proceduri azila.

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021