Stručni članciSocijalno osiguranje u BiH

Socijalno osiguranje u BiH

U oba bh. entiteta doprinosi za socijalno osiguranje se obračunavaju na temelju bruto plate. Bruto plata obuhvata neto platu zaposlenih, pomnoženu s utvrđenim koeficijentom, uz doprinose iz plate.

U sistem socijalnog osiguranja ubrajaju se: penzijsko i invalidno osiguranje, zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita, te osiguranje nezaposlenih. Strani građani mogu primati socijalno osiguranje ako su zaposleni u kompaniji koja za njih daje socijalne doprinose državi.

Poslodavci su obavezni da novom zaposleniku prilože dokaz da je on/ona prijavljen na obavezno socijalno osiguranje, i to u roku od 15 dana od zasnivanja radnog odnosa.

Zaposlenici osiguravaju svoju materijalnu i socijalnu sigurnost za vrijeme nezaposlenosti, prvenstveno osiguranjem za slučaj nezaposlenosti, u skladu sa ovim i drugim zakonima. Materijalna i socijalna sigurnost podrazumijeva novčanu naknadu i  doprinose za zdravstveno i penzijsko osiguranje. Pravo na novčanu naknadu ima nezaposlena osoba koja je u trenutku prestanka radnog odnosa imala najmanje 8 mjeseci rada neprekidno ili 8 mjeseci sa prekidima u posljednjih 18 mjeseci. Kod utvrđivanja prava na novčanu naknadu kao godina rada smatra se vrijeme od 12 mjeseci, a rad kraći od punog radnog vremena preračunava se na puno radno vrijeme.

Kao vrijeme provedeno na radu smatra se vrijeme obaveznog osiguranja prema propisima koji reguliraju sistem poreza i obaveznih doprinosa. Visinu naknade čini 40% prosječne neto plaće isplaćene u posljednja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa nezaposlene osobe, koju objavljuju zavodi za statistiku.

https://www.pravobih.com/

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021