Stručni članciRadno vrijeme i odmor u BiH

Radno vrijeme i odmor u BiH

Standardno radno vrijeme je od 8 do 17 h; iako se većina državnih službi zatvara u 16 h. Istovremeno, važno je naglasiti da u komunikaciji između službi i stranaka (u administraciji) ovaj vremenski okvir je najčešće sužen na period od 8.30 ili 9 do vremenskog perioda između 13 i 15 (u ovisnosti o kojoj služibi ili kojoj općinskoj administraciji je riječ).

Prema novom Zakonu o radu, usvojenom 2015., maksimalno sedmično trajanje prekovremenog rada je smanjeno sa 10 na 8 sati. Maksimalno trajanje ugovora o radu na određeno vrijeme je tri godine (sa izuzetkom ugovora o radu direktora, koji može trajati sve dok direktor ima mandat). Koncept rada na određeno vrijeme ostaje liberalan, pošto njegovo zaključivanje nije uvjetovano posebnim okolnostima.

Minimalno trajanje godišnjeg odmora je 20 radnih dana. Državni i vjerski praznici se ne ubrajaju u dane godišnjeg odmora. Treba imati na umu da Federacija BiH i Republika Srpska imaju različite praznike. Također, postoje različiti ‘službeni praznici’, koji se dijelom uređuju odlukama Vlada, a dijelom su uređeni kantonalnim ili entitetskim propisima. Postoji razlika u postupanju u odnosu na ‘državne praznike’ koji se tretiraju različito s obzirom na mjesto gdje se nalazite, a postoje razlike u tumačenju ‘prenošenja’ neradnog dana u slučajevima kada praznici padaju u neradne dane vikenda.
https://epravo.ba/

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021