Stručni članciProstorno planiranje i izgradnja u BiH

Prostorno planiranje i izgradnja u BiH

U Bosni i Hercegovini je za izgradnju novog objekta ili obnovu postojećeg potrebno osigurati tri dokumenta-rješenja. Riječ je građevinskoj dozvoli, urbanističkoj saglasnosti i upotrebnoj dozvoli.  Dozvole se vezuju za pitanje na prostoru kojeg entiteta, kantona i općine/opštine želite graditi, da li izgradnja prelazi granicu i obuhvata prostor dvije općine, te koju vrsta plana za područje na kojem želite graditi već postoji.

Urbanistička saglasnost je Vaš prvi korak. Njome se precizira lokacija objekta i utvrđuje sve postojeće tačke u smislu mogućnosti promjene lokalne infrastrukture. Tu govorimo o opcijama za priključenje na vodu, struju, telefon i druge priključke.

Kada ste dobili urbanističku saglasnost naredni korak je osiguranje odobrenja za građenje ili građevinske dozvole. Ista se izdaje na osnovu urbanističke saglasnosti. Važno je znati da bez nema početka radova, te se ista bazira na izvedbenom projektu i informacijama koje se tiču konstrukcije, materijala, načina gradnje, faza u gradnji i usklađenosti ovog objekta sa propisima u primjeni na području gradnje.

Upotrebna dozvola predstavlja završnu tačku procesa. Ona se izdaje na osnovu građevinske dozvole, te nakon završetka gradnje. Njome potvrđujete da je objekat izgrađen u skladu sa propisima, pogodan za korištenje i može se upisati u zemljišne knjige.

Uvijek konsultujte prostorne i urbanističke planove. Prije kupovine zemljišta na kojem želite graditi objekat, bolje je prije sagledati koja su moguća ograničenja tog zemljišta u ovom smislu. Prije početka procesa osigurajte neku vrstu dokaza o pravu gradnje. To može biti izvod iz zemljišne knjige, ali i sudska presuda ili odluka o dodjeli zemljišta.

Najčešće se zahtjev podnosi nadležnom općinskom odjelu za urbanizam. Za objekte veće površine, one koji mogu značajno utjecati na okoliš, u blizni spomenika prirode i područja od kulturnog značaja, kao i izgradnja pristupnih puteva najbolje je da konsultujete lokalne propise, te ćete u pojedinim slučajevima morati osigurati odobrenje viših razina vlasti.

https://epravo.ba/

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021