Sudska praksaPretpostavke za izručenje-zastarjelost krivičnog gonjenja

Pretpostavke za izručenje-zastarjelost krivičnog gonjenja

Član 34. tačka f) Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 53/2009 i 58/2013);

 

U slučaju kada država moliteljica ne dostavi zakonske odredbe o zastari povodom krivičnog djela za koje se potraživani tereti, bilo bi neopravdano primijeniti strogo reduciran pristup pitanju zastare i isto vezivati samo za formalni aspekt dostave takvih podataka, kada je prima facie očigledno da ista nije mogla nastupiti.

 

 

 

Iz obrazloženja:

 

Konačno, a u vezi pitanja potencijalne zastarjelosti predmetnog krivičnog djela, ovo Vijeće ukazuje da su takvi prigovori branioca neutemeljeni, te da nemaju bilo kakvo činjenično niti logično potkrepljenje, obzirom da se radnja izvršenja krivičnog djela, kako se to u ovom momentu sumnja, smješta u vremenski period od početka 2019. godine pa do 29. maja 2020. godine,

 

  • (3) Ako se molba za izručenje odnosi na više krivičnih djela koja su po pravu države moliteljice kao i po pravu zamoljene države kažnjiva zakonom ili mjerom koja uključuje oduzimanje slobode, ali neka od njih ne ispunjavaju uslove u pogledu visine krivične sankcije propisane u stavovima (1) i (2) ovog člana, izručenje se može dozvoliti i za ta krivična

 

 

zbog čega ne postoji niti najmanji stepen vjerovatnoće, shodno univerzalnim krivičnim postulatima, da je nastupila zastara od krivičnog gonjenja. Stoga bi bilo neopravdano primijeniti strogo reduciran pristup navedenom pitanju, te aspekt zastare vezivati samo za formalni aspekt dostave relevantnih zakonskih odredbi o zastarjelosti, kada je prima facie očigledno da ista nije mogla nastupiti.

 

(Rješenje vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH, broj S1 3 K 036225 20 Kž od 04.11.2020. godine)

 

 

https://www.bih-pravo.org

 

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021