Stručni članciPresuđena stvar (res judicata)

 

Presuđena stvar (res judicata)

 

Član 34. stav 1. tačka 4. Zakona o parničnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 36/04, 84/07, 58/13 i 94/16);

 

Neosnovan je prigovor presuđene stvari kada zaposlenik, nakon što mu je poslodavac po pravosnažnoj presudi u postupku prinudnog izvršenja isplatio dugovane plate, podnio novu tužbu sa tužbenim zahtjevom za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za isti period.

 

 

 

Iz obrazloženja:

 

Za odluku da li je tužena obavezna uplatiti doprinose za utuženi period odlučna činjenica je da je tužena za isti period presudom Opštinskog suda u Sarajevu, broj: Pr 146/99-A od 05.07.2004. godine, koja je potvrđena presudom Suda Bosne i Hercegovine, broj: Gž-116/06 od 25.04.20007. godine, obavezana da tužitelju isplati razlike plata, što je i izmirila u postupku prinudnog izvršenja.

 

Odbijajući prigovor presuđene stvari prvostepeni sud je pravilno primijenio citirane odredbe Zakona o doprinosima („Sl. novine FBiH“, broj: 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08) na osnovu kojih proizilazi da je zakonska obaveza poslodavca koji isplaćuje platu da uplati i obavezne doprinose. Kako je tužena tužitelju isplatila razliku plate za utuženi period, ne može se pozivati da se radi o presuđenoj stvari, jer tužitelj u ovom sporu potražuje uplatu pripadajućih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na isplaćene iznose plata za navedeni period, na koje tužena nije obavezana pravosnažnom presudom Opštinskog suda u Sarajevu, broj: Pr146/99- A od 05.07.2004. godine. Iz citiranih zakonskih odredbi proizilazi daljnja obaveza tužene da pri isplati dosuđene razlike plate uplati i doprinose za PIO u korist tužitelja, pa je pravilan zaključak prvostepenog suda da ovu obavezu nije morala sadržavati izreka odluke kojom su dosuđene razlike plate. Međutim, kako presuda o dosuđenim razlikama plate nije sadržavala i tužbeni zahtjev za isplatu doprinosa, neosnovan je prigovor presuđene stvari budući da u ova dva spora nema identiteta tužbenih zahtjeva.

 

(Presuda vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH, broj: S1 3 P  031214  19 Gž od 15.07.2019. godine)

 

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021