Sudska praksaPravni osnov za isplatu dodatka na platu za obavljanje složenijih poslova

Pravni osnov za isplatu dodatka na platu za obavljanje složenijih poslova

Član 26. stav 2. Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 50/08, 35/09, 75/09, 12/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17, 25/18);

 

 

Pravo na dodatak na platu za obavljanje složenijih poslova zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine utvrđuje se pojedinačnom odlukom Vijeća ministara BiH prema odredbi člana 26. stav 2. Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, na koje pravo se ne primjenjuje princip ista plata za isti posao.

 

 

 

Iz obrazloženja:

 

Cijeneći navedene propise i relevantne činjenice prvostepeni sud je utvrdio da tužiteljica obavlja složene informatičko-aplikacijske poslove, da ispunjava zakonske uslove za ostvarivanje dodatka na platu, da ispunjava sve kriterije iz Odluke Vijeća ministara za ostvarivanje dodatka na platu, da ima pribavljeno mišljenje Ministarstva finansija i trezora BiH i da je na usvajanje dostavljen obrazloženi prijedlog. Prvostepeni sud je utvrdio da je tužbeni zahtjev neosnovan zbog izostanka odluke Vijeća ministara BiH, a koja odluka predstavlja uslov i pravni osnov za isplatu dodatka na platu.

 

Zaključak prvostepenog suda o neosnovanosti tužbenog zahtjeva zasnovan je na pravilnoj primjeni materijalnog prava. Ovo iz razloga jer se pravo na dodatak na platu zbog obavljanja složenih informacijsko-aplikativnih poslova, utvrđuje pojedinačnom odlukom Vijeća ministara BiH, kako to proizilazi iz odredbe člana 26. stav 2. Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH. Bez odluke Vijeća ministara BiH o utvrđivanju prava na dodatak na platu, izostaje pravni osnov za isplatu, što je pravilno zaključio prvostepeni sud.

 

Ukazivanje žalbe na princip ista plata za isti posao ne može se primijeniti kod dodatka na platu jer ovo pravo ne ostvaruju svi zaposlenici raspoređeni na ista radnja mjesta nego samo oni koji ispunjavaju zakonom propisne uslove i kriterije propisane Odlukom. Konačno propisivanje ovog prava nije predviđeno u istom procentu što potvrđuje da ukazani princip iz žalbe nije primjenjiv.

 

(Presuda vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH, broj: S1 3 P 028895 19 Gž od 21.05.2019. godine)

 

 

https://www.bih-pravo.org

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021