Zakoni Republike SrpskePRAVILNIK O LISTI TJELESNIH OŠTEĆENjA REPUBLIKE SRPSKE

PRAVILNIK O LISTI TJELESNIH OŠTEĆENjA

(“Sl. glasnik RS”, br. 84/2018)

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuje se Lista tjelesnih oštećenja, u kojoj su sadržana tjelesna oštećenja nastala kao posljedica bolesti, profesionalne bolesti, povrede na radu i povrede van rada, na osnovu kojih se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Član 2

Tjelesno oštećenje u smislu ovog pravilnika je gubitak, bitnije oštećenje ili onesposobljenost pojedinih organa ili dijelova tijela od najmanje 30%, što prouzrokuje ograničenje pokretljivosti, otežava normalnu aktivnost organizma i uslovljava veće napore u ostvarivanju životnih potreba, bez obzira na to da li prouzrokuje ili ne prouzrokuje invalidnost.

Član 3

Pojedinačna tjelesna oštećenja su oštećenja od najmanje 30%, a ako se utvrdi da postoji više pojedinačnih tjelesnih oštećenja, ukupno tjelesno oštećenje ne može iznositi više od 100%.

Član 4

(1) Lista tjelesnih oštećenja nalazi se u Prilogu 1. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Lista tjelesnih oštećenja inovira se svakih pet godina.

Član 5

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o Listi tjelesnih oštećenja (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 116/12).

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Prilog u PDF formatu možete preuzeti ovdje

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021