Stručni članciPrava nezaposlenih osoba

Prava nezaposlenih osoba

PITANJE: Poslije više od 15 godina rada, dobila sam rješenje o otkazu zbog ekonomsko, organizacionih i tehnoloških razloga i upućena sam da se prijavim na biro kako bi ostvarila novčanu naknadu. Interesuje me koji su uslovi za ostvarivanje prava na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti, o kojem iznosu naknade je riječ i koliko dugo to pravo mogu ostvarivati?

ODGOVOR:  Shodno Zakonu o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti RS nezaposleno lice kojem je u smislu propisa o radu prestao radni odnos bez njegovog zahtjeva, saglasnosti ili krivice, a koje je provelo najmanje osam mjeseci neprekidno u osiguranju od nezaposlenosti u posljednjih 12 mjeseci, ili 12 mjeseci sa prekidima u osiguranju od nezaposlenosti u posljednjih 18 mjeseci, ima pravo na: novčanu naknadu,zdravstveno osiguranje i penzijsko i invalidsko osiguranje. Pravo na novčanu naknadu  ostvaruju se za period u zavisnosti od dužine radnog staža, i to:

  1. a) do navršenih 12 mjeseci – mjesec dana,
  2. b) od godinu dana do navršene dvije godine – dva mjeseca,
  3. v) od dvije godine do navršenih pet godina – tri mjeseca,
  4. g) od pet godina do navršenih deset godina – šest mjeseci,
  5. d) od deset godina do navršenih 20 godina – devet mjeseci,

đ) od 20 godina do navršenih 30 godina – 12 mjeseci,

  1. e) od 30 godina do navršenih 35 godina – 18 mjeseci,

ž) preko 35 godina – 24 mjeseca.

Novčana naknada isplaćuje se:

  1. a) za nezaposleno lice koje ima do 15 godina radnog staža, u iznosu 45% od prosječne plate koju je nezaposleno lice ostvarilo u posljednja tri mjeseca rada,
  2. b) za nezaposleno lice koje ima 15 i više godina radnog staža, u iznosu 50% od prosječne plate koju je nezaposleno lice ostvarilo u posljednja tri mjeseca rada.

Iznos novčane naknade ne može biti niži od 80% najniže plate u Republici, niti viši od iznosa jedne prosječne plate nakon oporezivanja u Republici za prethodnu godinu prema podacima Republičkog zavoda za statistiku objavljenim u ‘Službenom glasniku Republike Srpske’, ukoliko je nezaposleno lice bilo zaposleno sa punim radnim vremenom.Nezaposlenom licu koje je radilo sa nepunim radnim vremenom novčana naknada iz stava 2. ovog člana određuje se u srazmjeri sa obimom radnog vremena koje je imalo prije prestanka radnog odnosa. Novčana naknada se isplaćuje mjesečno.

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021