Stručni članciPorezi u Bosni i Hercegovini

Porezi u Bosni i Hercegovini

Sa niskim poreznim stopama PDV-a (17 posto), poreza na dobit (10 posto), poreza na dohodak (10 posto), porezom na podizanje dividende (0%), BiH je zemlja sa najnižim stopama u okruženju i u Evropi.

Također, imamo jedinstvenu stopu oporezivanje dohotka od 10%, uz dodatne olakšice za zaposlenike. U susjednim zemljama prisutno je progresivno oporezivanje dohotka s poreznim stopama.  U Hrvatskoj porezi iznose 12, 25 i 40 posto, a u Srbiji 10,15 i 20 posto. U Sloveniji se kreću u rasponu od 16 do 41 posto, a u zemljama EU stope poreza na dohodak iznose od 15 do 51 posto, bez doprinosa.

Iz tog razloga BiH je interesantno područje investitorima za razmatranje projekata za ulaganje u BiH. Ove stope poreza BiH čine izuzetno konkurentnom u odnosu na ostatak Evrope, gdje je prosječna stopa poreza na dobit 30 posto.

Ipak, ono po čemu BiH nije konkuretna su najveća izdavanja za doprinose u regiji. Zbirna stopa izdavanja za doprinose u FBiH je 41,5 posto, a u RS 33 posto. Zbirna stopa doprinosa u Hrvatskoj je 37,2 posto a u Srbiji 37, 8 posto. U osnovicu za doprinose ne ulaze topli obrok do propisanog iznosa od 8,00 KM po danu (oko 168,00 KM mjesečno), prevoz (oko 50,00 KM), regres. To znači da je iznos od oko 220,00 KM, koji se isplaćuje radniku kao dio neto plate, neoporeziv.


Porezni sistem Bosne i Hercegovine


Porezni sistem Bosne i Hercegovine je zasnovan na propisima koji se donose na različitim nivoima odlučivanja koji objedinjeni zajedno čine poreski sistem Bosne i Hercegovine. To znači da se propisi o porezima donese na sljedećim nivoima:

•    na nivou države Bosne i Hercegovine;
•    na nivou entiteta – Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske;
•    na nivou Brčko distrikta Bosne i Hercegovine;
•    na nivou kantona u okviru Federacije Bosne i Hercegovine;
•    na nivou opština u Federaciji i Republici Srpskoj

Na nivou Bosne i Hercegovine prikupljaju se isključivo indirektni porezi, čija se naplata akumulira na jedinstven račun, a kasnije srazmjerno raspoređuje na entitete. Uprave za indirektno oporezivanje, osim naplate poreza na dodatnu vrijednost (PDV), ima nadležnost i za naplatu carine, putarine, akciza. Indirektni porezi se uplaćuju na direktan račun Uprave za indirektno oporezivanje, sa naznakom šifre općine/opštine, kantona i entiteta. Po tom osnovu se kasnije utvrđuju procenti za dodjelu sredstava entitetima, a entiteti dalje vrše detaljniju raspodjelu na kantone odnosno  na opštine.

Svi ostali porezi, takse, naknade se prikupljaju i zakonski definišu na nivou entiteta Republike Srpske, Federacije BiH, te  Brčko distrikta BiH. Dalje, nadležnosti se u okviru entiteta delegiraju na nivo lokalne samouprave – općine/opštine, nivo kantona i opština u Federaciji BiH.

https://www.bih-pravo.org/

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021